คลังบทความของบล็อก

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บ้านขนาดน่ารักกระทัดรัด

บ้านขนาดกระทัดรัดผสมสตูดิโอศิลปะและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ


บ้านที่สร้างไว้บริเวณพื้นที่ใกล้บ้าน... แอบอิงธรรมชาติ ..อาจจะเรียกว่าบ้านสไตล์กระท่อม บ้านแบบนี้
สามารถสร้างได้ทั้งบริเวณพื้นที่บนดิน และ ต้นไม้ใหญ่ๆ อาจจะดักแปลงส่วนประกอบนิดหน่อย
เช่นเสาร์บ้านแทนที่เราก่อด้วยกอนกรีตก็ใช้ต้นไม้เป็นเสาร์แทน ..การสร้างบ้านใช้พื้นที่จำกัด ไอเดียมาจากที่นั่งล่าสัตว์ในป่า ที่เขาสร้างไว้ตามต้นไม้ขนาดใหญ่พอกะว่ารับน้ำหนักของผู้นั่งได้