คลังบทความของบล็อก

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บ้านสวยทันสมัยของชาวญีปุ่นสวยกะทัดรัดน่าอยู่น่าอาศัย

ปกติเราจะคุ้นเคยแแบบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่เป็นสไตล์โบราณ ซึ่งมองดูขลังเหมือนโดนมนต์สะกด
บ้านแบบโบราณสมัยก่อนถูกยกย่องให้เป็นวัฒนธรรมที่น่าสงวนไว้ให้ชนรุ่นหลังเรียนรู้

แต่สำหรับแบบในวันนี้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง การออกแบบเป็นบ้านทั้นสมัยปลูกในที่จำกัด
อย่างลงตัว กำลังดีและน่ารัก เหมาะสำหรับอาศัยและแบ่งออกทำออฟฟิต


ออบแบบโดยกลุ่ม http://www.suppose.jp/