คลังบทความของบล็อก

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กลาย


แรกบาน


ปลูกไว้ในกระถาง


แรกบานเต็มๆ


ดอกคว่ำ