คลังบทความของบล็อก

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รั้วบ้านสไตล์ที่คุณชอบ


รั้วบ้านเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บ้านสวย ประโยชน์ที่หลายท่านอาจจะคิดแตกต่างกันออกไป
คือ อาจจะเพื่อความสวยงาม
เพื่อบ่งบอกสัดส่วนบริเวณ อาณาเขตของบ้าน
เพื่อป้องกันการบุกรุกของสัตว์ร้าย คนร้าย จากภายนอกและภายใน
เพื่อปัองกันการสอดส่อง จากภายนอก ตัวบ้านและผู้อาศัย

รั้วบ้านสร้างด้วย ไม้ คอนครีต เหล็ก ด้วยขนาดความนิยมต่างกัน อาจจะยกสุง ปานกลาง

ดูตามสภาพ อากาศ สิ่งแวดล้อม ผู้อาศัยเป็นสำคัญ

ส่วนเรื่องของความสวยงาม ต้องการเสริมไม้ดอกไม้ประดับ แยกย่อยออกมาที่หลังตามต้องการ