คลังบทความของบล็อก

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

เทคนินี้เป็นการแปลงเพศมะละกอให้ออกลูกดกทุกต้นครับ

ตัดรากแก้วมะละกอ ทำให้มะละกอต้นเตี้ย โตเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นมาได้ 1 เดือน

เทคนินี้เป็นการแปลงเพศมะละกอให้ออกลูกดกทุกต้นครับ
วิธีการ

1. ย้ายกล้ามะละกอจากแปลงเพาะ ควรรดน้ำต้นกล้าให้ชุ่ม

2. ให้ตัดรากแก้วของกล้ามะละกอออกประมาณ 2 ข้อนิ้วมือหรือประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งวัดจากปลายรากขึ้นไป

3. นำต้นมะละกอลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้
ควรวางต้นมะละกอเอียง 30 -45 องศา หันไปทางทิศตะวันออกไม่ต้องรอลุ้นแล้วว่าต้นไหนจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียที่ไม่ให้ลูก และลักษณะทรงผลไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

ข้อมูล : คุณสมพงษ์ อ่อนชัย จ.ขอนแก่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน
......................
Cr: https://www.facebook.com/Khaosodfarm/